اخبار

سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو در زمره دانشمندان یک درصد پراستناد برتر جهان

براساس آخرین نتایج رتبه بندی ESI که در ماه نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو؛ دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه در میان دانشمندان یک درصد پر استناد دنیا قرار گرفت.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه ESI

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند کارگاه ESI روز نهم و دهم آذر ماه سال جاری در سایت آموزشی دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود.

ادامه مطلب