تماس با ما

تعداد بازدید:۲۹۵۷

 

جهت ارتباط با واحد علم سنجی

  • اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، میدان دانشگاه، مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پست الکترونیکی: sci@arums.ac.ir

تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۳۹۱

کد پستی: ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱

 

  • صغری گلمغانی: مسئول اداره علم سنجی دانشگاه

شماره تماس: ۳۳۵۲۲۳۹۱-۰۴۵

 

  • زینب ایمانی: ادمین سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

شماره تماس: ۳۳۵۱۰۰۶۲-۰۴۵

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷