درخواست اعتبارسنجی مجله

درخواست اعتبارسنجی مجله
 • به منظوراطلاع از اعتبار و نوع نمایه مجله مورد نظر خود، فرم زیر را تکمیل فرمایید
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام دانشکده*
  3
 • وضعیت*فقط یکی انتخاب کنید
  هیأت علمی
  دانشجو
  کارمند
  4
 • پست الکترونیکی*آدرس صحیح پست الکترونیکی
  5
 • عنوان مجله*عنوان کامل نوشته شود
  6
 • ISSN مجله*هشت رقم بدون خط تیره نوشته شود
  7
 • لینک وب سایت مجله*
  8
 • توضیحات بیشتر*
  9