اهداف و شرح وظایف علم‌سنجی

تعداد بازدید:۲۳۹۳

 

اهداف علم سنجی

* علم سنجی استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند.

* علم سنجی یکی از رایج ترین روشهای ارزیابی فعالیت‌های علمی می‌باشد، برخاسته از علم اطلاعات و دانش شناسی حوزه ای میان رشته ای است که دارای شاخص های مختلفی است.

* شاخصی برای ارزیابی جایگاه و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در دانشگاه

* شاخصی برای شناسایی موثرترین عضو هیأت علمی و پژوهشگر در در حوزه موضوعی مختلف در دانشگاه

 

شرح وظایف اداره علم‌سنجی

بررسی علم‌سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌تراز؛

الف) کارشناسی و ارزیابی مقالات منتشر شده دانشگاه

ب) بررسی شاخص h دانشگاه و شناسایی مقالاتی که افزایش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزایش شاخص h دانشگاه خواهد بود.

ج) بررسی و اطلاع‌رسانی در خصوص تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس‌دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه.

د) شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفی عوامل مؤثر بر ارجاع زیاد به مقالات.

ه) اطلاع‌رسانی در خصوص مجلات ایرانی که به تازگی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند.

و) ارائه مشاوره در خصوص شاخص‌های ارزیابی مجلات به محققان و اساتیدی که قصد چاپ مقاله دارند.

ز) بررسی مداوم مجلات علمی دانشگاه بر اساس معیارهای علم‌سنجی.

ح) اطلاع‌رسانی در خصوص پیشرفت‌های دانشگاه بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.

ط) معرفی ایندکس‌های معتبر در حوزه علم سنجی

ی) معرفی شاخص‌های علم سنجی

ک) تعیین مجلات هسته

ل) تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی ISID

م) تلاش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقالات منتشر شده دانشگاه در دنیا

ن) اصلاح، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیأت علمی و مقالات آنها و دانشگاه در پایگاه‌های اطلاعاتی

 

بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان دانشگاه و ارائه گزارشات

الف) شناخت عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود برونداد پژوهشی و رفع مشکلات و موانع موجود

ب) تهیه گزارش به صورت مستمر از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی به معاونت تحقیقات دانشگاه.

د) ارائه گزارشات مستند از وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه و نیز معرفی محققان برتر و دارای رشد چشم‌گیر به معاونت تحقیقات دانشگاه

ه) ترسیم نقشه علمی دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۸