مسئول و کارشناسان علم سنجی

تعداد بازدید:۳۸۵۵

 

مسئول اداره علم سنجی دانشگاه

صغری گلمغانی: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی

شماره تماس: 045-31552311

پست الکترونیکی: s.golmaghani@arums.ac.ir - s.golmaghani@yahoo.com

 

کارشناسان علم سنجی

 

راضیه محمدی: کارشناس علم سنجی دانشگاه (ادمین سامانه)

شماره تماس: 31552311 -۰45

پست الکترونیکی: r.mohammadi1@arums.ac.ir

 

حمیده علی اکبری: کارشناس علم سنجی دانشگاه

شماره تماس: ۰45-۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی 352

پست الکترونیکی: h.aliakbari@arums.ac.ir

 

سپیده دشتی: کارشناس علم سنجی دانشکده داروسازی

شماره تماس: ۴۳۵ ۵۲۲ ۳۳ -۰۴۵

پست الکترونیکی : research.pharmacy@arums.ac.ir

 

طیبه صادقی: کارشناس علم سنجی دانشکده بهداشت

شماره تماس: ۳۳۵۲۰۰۴۷-۰۴۵

پست الکترونیکی: sadeghi.tayebe@gmail.com

 

رویا جاوید: کارشناس علم سنجی دانشکده پزشکی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳‌‌‌‌‌‌‌ -۰۴۵ (داخلی ۴۰۲)

پست الکترونیکی: r.javid@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

 

تامارا درگاهی: کارشناس علم سنجی دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیکی: research.nursing@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۷۱۰۷۷۸ - ۰۴۵

 

سمیه بخشی: کارشناس علم سنجی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

شماره تماس: ۳۳۲۵۱۴۰۱ داخلی ۲۲۲۸

پست الکترونیکی: emam.lib@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۰