ترسیم نقشه علمی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۷۶۱

نقشه همکاری‌های علمی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کشورهای جهان (۲۰۱۷-۲۰۱۳) ۵ مهرماه ۱۳۹۶

نقشه همکاری‌های علمی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با دانشگاه‌های داخلی و خارجی (۲۰۱۷-۲۰۱۳)

نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (نویسندگان) (۲۰۱۷-۲۰۱۳)

نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷