کارگاه ها و همایش های علم سنجی

تعداد بازدید:۵۰۲

برنامه کارگاه‌های اداره علم‌سنجی دانشگاه در سال 1399

 

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع علمی Mendeley  (ویژه اعضای هیأت علمی)

List 

شنبه    1399/4/7

یک شنبه    1399/4/8

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

 

 

 

 

کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب  (ویژه اعضای هیأت علمی)

List 

چهارشنبه    1399/5/19

صغری گلمغانی

 

 

 

کارگاه آشنایی با ثبت نام شبکه اجتماعی Researchgate  (ویژه اعضای هیأت علمی)

چهارشنبه    1399/6/19

راضیه محمدی

صغری گلمغانی

 

 


 

کارگاه علم سنجی (ویژه کارشناسان کتابخانه ها)

  List

چهار شنبه   1399/6/24

پنج شنبه   1399/6/25

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

 

 

 


کارگاه ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus (ویژه کتابداران و کارشناسان علم سنجی کتابخانه ها )

List

سه شنبه  1399/7/15

راضیه محمدی

صغری گلمغانی

 

 


 

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۴۰۰